您好,欢迎来到114游戏网! 登录 | 注册
当前位置:114游戏 > 应用下载 > Play Now
  • Play Now

  • 版本:1.0.111
  • 大小:13.53MB
  • 更新:2020-09-20
  • 指数:168
  • 系统:
Play Now

Play Now截图

Play Now介绍

Aplikacja PLAY NOW pozwala na ogl?danie kana?ów telewizyjnych oraz filmów, programów i bajek na ??danie – na smartfonie lub tablecie. Z us?ugi PLAY NOW mo?na tak?e korzysta? na komputerze poprzez najpopularniejsze przegl?darki internetowe na stronie playnow.plDo korzystania z us?ugi mo?esz uprawni? nawet 5 urz?dzeń. Liczba urz?dzeń, na których mo?esz ogl?da? wideo w serwisie w tym samym czasie zale?y od Twojej taryfy w Play.Najwa?niejsze mo?liwo?ci, które daje PLAY NOW: ? dost?p do ponad 40 kana?ów TV ? mo?liwo?? ogl?dania pozycji programowych do 7 dni po ich emisji ? mo?liwo?? uruchomienia od pocz?tku filmu lub programu, który ju? trwa ? nagrywanie materia?ów wideo w chmurze (nPVR) ? funkcja – follow me content – kontynuacja rozpocz?tego filmu lub programu na innym urz?dzeniu ? ustawianie przypomnień dla interesuj?cych u?ytkownika pozycji w programie TV ? dost?p do biblioteki filmów, seriali i programów z kana?ów dost?pnych w us?udze ? mo?liwo?? podzielenia si? ze znajomymi (share) in